Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθύντριας/Διευθυντή του εργαστηρίου Παρακολούθησης και Ανάλυσης Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (Eurolab) | Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων από 24/05/2023 έως και 08/06/2023