Αναπληρωτές Καθηγητές

Αναπληρωτές Καθηγητές

Μανωλόπουλος Δημήτριος

Ελληνικά

Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α)

Υποχρεωτικό Μάθημα: Θεωρίες Διοίκησης και Οργάνωσης

Βρόντος Ιωάννης

Ελληνικά

Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)

Μάθημα Επιλογής: Στατιστική για Επιχειρήσεις

Βιογραφικό: Πτυχίο Στατιστικής (1995), M.Sc. στην Στατιστική (1997) και Ph.D. στην Στατιστική (2001). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Μπλαβούκος Σπυρίδων

Ελληνικά

Ο Σπύρος Μπλαβούκος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με εξειδίκευση στην Ανάλυση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού Διπλώματος από το Πανεπιστήμιο του Essex του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Διδακτορική Διατριβή του είχε ως θέμα τη διαδικασία διαμόρφωσης των ελληνικών θέσεων στις διαπραγματεύσεις διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ελληνική συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις αυτές.

Κρητικός Εμμανουήλ

Ελληνικά

Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)

Υποχρεωτικό Μάθημα: Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων