Αναπληρωτές Καθηγητές

Αναπληρωτές Καθηγητές

Μούρτος Ιωάννης

Ελληνικά

Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, MSc, Ph.D. σε Επιχειρησιακή Έρευνα, London School of Economics, UK. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Κρητικός Εμμανουήλ

Ελληνικά

Πτυχίο Μαθηματικών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, M.Sc. στην Πληροφορική και Επιχειρησιακή Έρευνα, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Διδακτορικό (Ph.D.) στην Πληροφορική και Διοικητική Επιστήμη, Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας & Μαρκετινγκ, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Χατζηαντωνίου Δαμιανός

Ελληνικά

Πτυχίο Μαθηματικών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, M.Sc. in Computer Science, Department of Computer Science, New York University, Ph.D. in Computer Science, Department of Computer Science, Columbia University. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Πουλυμενάκου Αγγελική

Ελληνικά

Πτυχίο Μαθηματικού του Πανεπιστημίου Αθηνών, M.Sc. και Διδακτορικό (Ph.D.) στα Πληροφοριακά Συστήματα του London School of Economics and Political Science. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.