Επίκουροι Καθηγητές

Επίκουροι Καθηγητές

Σαραντόπουλος Παναγιώτης

Ελληνικά

Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)

Μάθημα Επιλογής: Πλατφόρμες και Εφαρμογές Επιχειρηματικής Αναλυτικής

Βιογραφικό: Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Δεληγιάννη Ιωάννα

Ελληνικά

Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)

Μάθημα Επιλογής: Επιχειρηματική και Τεχνολογική Ηθική 

Ζαχαριάδης Εμμανουήλ

Ελληνικά

Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)

Υποχρεωτικό Μάθημα: Προχωρημένα Θέματα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 

Ανδρουτσόπουλος Κωνσταντίνος

Ελληνικά

Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)

Μαθήματα Επιλογής: Εφοδιαστική Διαχείριση / Ανάλυση και Προγραμματισμός Συστημάτων Διανομής και Μεταφορών / Διοίκηση Συστημάτων Μεταφορών