Καθηγητές

Καθηγητές

Δουκίδης Γεώργιος

Ελληνικά

Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)

Υποχρεωτικό Μάθημα: Θεωρίες και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων

Δημητριάδης Σέργιος

Ελληνικά

Ο Σέργιος Δημητριάδης είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και διδάκτωρ του πανεπιστημίου της Aix-Marseille (Γαλλία). Μετά από δεκαετή διδακτική, ερευνητική και συμβουλευτική εμπειρία στη Γαλλία, το 2000 ανέλαβε καθήκοντα στο Tμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο οποίο κατέχει σήμερα τη θέση του καθηγητή. Διδάσκει, μεταξύ άλλων, μαθήματα Ψηφιακού και πολυ-καναλικού (omni-channel) μάρκετινγκ, διαχείρισης εμπειρίας πελάτη (customer experience management), και ψηφιακού περιεχομένου.

Μούρτος Ιωάννης

Ελληνικά

Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)

Μαθήματα Επιλογής: Μαθηματικός Προγραμματισμός / Συνδυαστική Βελτιστοποίηση

Χατζηαντωνίου Δαμιανός

Ελληνικά

Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)

Μάθημα Επιλογής: Επιχειρηματική Ευφυΐα

Σπανός Ιωάννης

Ελληνικά

Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)

Μάθημα Επιλογής: Επιχειρηματική Στρατηγική

Eric-Klass Soderquist

Ελληνικά

Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)

Υποχρεωτικό Μάθημα: Θεωρίες Διοίκησης και Οργάνωσης

Πουλυμενάκου Αγγελική

Ελληνικά

Καθηγήτρια στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)

Μάθημα Επιλογής: Διοίκηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών / Ψηφιακές Πλατφόρμες, Δίκτυα και Καινοτομία

Νικολάου Ιωάννης

Ελληνικά

Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)

Μάθημα Επιλογής: Διοίκηση Ανθρώπων και Ομάδων

Πουλούδη Αθανασία (Εκπαιδευτική Άδεια 2023-24)

Ελληνικά

Καθηγήτρια στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)

Υποχρεωτικό Μάθημα: Θεωρίες και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων

Βρεχόπουλος Αδάμ

Ελληνικά

Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)

Μάθημα Επιλογής: Ψηφιακό Μάρκετινγκ

Σελίδες