Απόφαση ορισμού εφορευτικής επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστήμων του ΟΠΑ

Απόφαση ορισμού εφορευτικής επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστήμων του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών