Γραμματεία

Όνομα Τηλέφωνο FAX E-mail
Μεταξά Μαρία Γραμματεία Κοσμήτορα Σχολής Οικονομικών Επιστημών, Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης 210-8203 416 210-8203 499 ira@aueb.gr
Σιγούρου Φλώρα Γραμματέας Σχολής Οικονομικών Επιστημών, Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης 210-8203 303 210-8203 499 fsigourou@aueb.gr