Πράξη Πρύτανη Συγκρότησης Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών Επιστήμων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών