Εκπαιδευτικά Εργαστήρια

Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Σχολής Οικονομικών Επιστημών (EconLab)

Χώρος Στέγασης: Α48, 4ος όροφος, Πτέρυγα Αντωνιάδου,  Κτήριο Οδού Πατησίων 76 || 610, 6ος όροφος, Κτήριο οδού Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος  (Απόφαση Πρύτανη)

Διευθυντής: Παντελής Καμμάς  (ΦΕΚ Εκλογής: Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 1086/20.12.2021

ΦΕΚ Ίδρυσης: Τεύχος Β' 2448/19.07.2017