Εκπαιδευτικά Εργαστήρια

Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Σχολής Οικονομικών Επιστημών (EconLab)

Αίθουσες 605 και 610 του 6ο ορόφου του κτιρίου της οδού Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος (αρ.πρωτ 5437/29-8-2017 απόφαση του πρύτανη)