Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι

Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι Ακαδημαϊκού Έτους 2022-23

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Αναγνωσταράς Γεώργιος (g_anagnostaras@aueb.gr)

Ζευγώλης Νικόλαος (nzevgolis@aueb.gr)

Κατσελίδης Ιωάννης (ikatsel@aueb.gr)

Οικονόμου Γεώργιος (goikonomou@aueb.gr)

Πανούση Βάσια (panousi@aueb.gr)

Χριστοφόρου Ασημίνα (asimina@aueb.gr)

Κωνσταντίνος Γιάκας  (giakask@aueb.gr)

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Αγγελόπουλος Άγγελος  (angangelopoulos@aueb.gr)

Αθανασίου Ευθύμιος (timos@aueb.gr)

Κατσελίδης Ιωάννης (ikatsel@aueb.gr)

Γκράβας Κωνσταντίνος (kgravas1@aueb.gr)

Λουκάκης Άγγελος (loukakis@aueb.gr)

Χατζηκωνσταντή Βασιλική (vchatzikonstanti@aueb.gr)