Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Ακαδημαϊκού Έτους 2021-22

Δημακοπούλου Βασιλική Ειρήνη 

dimakopv@aueb.gr

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Ακαδημαϊκού Έτους 2021-22

Αγγελόπουλος Άγγελος  

angangelopoulos@aueb.gr
Γιάκας Κωνσταντίνος giakask@aueb.gr
Λουκάκης Άγγελος loukakis@aueb.gr
Χατζηκωνσταντή Βασιλική  vchatzikonstanti@aueb.gr