Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι

Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι Ακαδημαϊκού Έτους 2022-23

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Βάσια Πανούση (panousi@aueb.gr)

Γεώργιος Αναγνωσταράς (g_anagnostaras@aueb.gr)

Ιωάννης Κατσελίδης (ikatsel@aueb.gr)

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Αγγελόπουλος Άγγελος  (angangelopoulos@aueb.gr)

Γκράβας Κωνσταντίνος

Λουκάκης Άγγελος (loukakis@aueb.gr)

Χατζηκωνσταντή Βασιλική (vchatzikonstanti@aueb.gr)