Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου των Τμημάτων Οικονομικής Επιστήμης και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών

Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου των Τμημάτων Οικονομικής Επιστήμης και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών