Ορισμός Τριμελών Κεντρικών Εφορευτικών Επιτροπών για την Εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου των Τμημάτων Οικονομικής Επιστήμης και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών

Ορισμός Τριμελών Κεντρικών Εφορευτικών Επιτροπών για την Εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου των Τμημάτων Οικονομικής Επιστήμης και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών