Διαδικασίας πλήρωσης μίας (1) θέσης Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία και Πολιτική.»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
 ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
 
Διαδικασία πλήρωσης θέσης  Καθηγητή  στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή , στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία και Πολιτική.»
 

ΦΕΚ προκήρυξης: 914/27-9-2016 τ. Γ
 Κωδικός ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: 00001555596
 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 6 Δεκεμβρίου 2016
 
Ονοματεπώνυμα υποψηφίων :    

 1. Βάρδας Ιωάννης (αριθμ. Πρωτ. 2080/28-11-2016)
 2. Βαρθαλίτης Πέτρος (αριθμ. Πρωτ. 2129/6-12-2016   ΑΠΕΣΥΡΕ
 3. Δρυδάκης Νικόλαος (αριθμ.πρωτ. 2055/22-11-2016)
 4. Ιωαννίδης Γεώργιος (αριθμ. Πρωτ. 1595/17-10-2016)
 5. Καμμάς Παντελής (αριθμ. Πρωτ. 2077/25-11-2016)
 6. Κουράντη Φραγκώ (αριθμ. Πρωτ. 2029/14-11-2016)
 7. Κρομύδας Θεοχάρης (αριθμ. Πρωτ. 2057/22-11-2016)
 8. Κυριακοπούλου Ευθυμία (αριθμ. Πρωτ. 2104/2-12-2016)
 9. Κώτσιος Παναγιώτης (αριθμ. Πρωτ. 2081/28-11-2016)
 10. Λαζάρου Νικόλοας-Ιωσήφ (αριθμ. Πρωτ.2056/22-11-2016)
 11. Λαλιώτης Ιωάννης (αριθμ. Πρωτ. 2033/18-11-2016)
 12. Μενεγάκη Αγγελική (αριθμ. Πρωτ. 2034/18-11-2016)
 13. Μιχαηλίδου Δόμνα-Μαρία (αριθμ. Πρωτ. 2102/1-12-2016)
 14. Μπαγέρη Βασιλική (αριθμ.πρωτ 2082/28-11-2016)
 15. Μπέλλος Σωτήριος (αριθμ. Πρωτ. 1953/3-11-2016)
 16. Μπιλανάκος Χρήστος (αριθμ. Πρωτ. 2099/1-12-2016)
 17. Παντελόπουλος Γεώργιος (αριθμ.πρωτ. 2103/2-12-2016)
 18. Παπαδούδης Γεώργιος (αριθμ. Πρωτ.  2108/2-12-2016)
 19. Παύλου Απόστολος (αριθμ. Πρωτ. 2125/6-12-2016)
 20. Πάχης Δημήτριος (αριθμ. Πρωτ. 2127/6-12-2016)
 21. Πέγκας Παναγιώτης (αριθμ. Πρωτ. 2083/28-11-2016)
 22. Ροδοκανάκης Σταύρος  (αριθμ. Πρωτ. 2126/6-12-2016
 23. Ροδουσάκης  Νικόλαος (αριθμ. Πρω.τ 2118/5-12-2016)
 24. Σαμαρτζής Παναγιώτης (αριθμ. Πρωτ. 2120/5-12-2016 )
 25. Σώκλης Γεώργιος (αριθμ. Πρωτ. 2067/24-11-2016)
 26. Ταγκαλάκης Αθανάσιος (αριθμ. Πρωτ. 2111/5-12-2016)  ΑΠΕΣΥΡΕ
 27. Τάντος Στέφανος (αριθμ. Πρωτ.2021/11-11-2016)
 28. Τσάνη Στέλλα (αριθμ. Πρωτ. 2117/5-12-2016)    ΑΠΕΣΥΡΕ
 29. Φώτης Παναγιώτης (αριθμ. Πρωτ. 2066/23-11-20

 
Ημερομηνία  συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης για  συγκρότηση  εκλεκτορικού σώματος: 15 Δεκεμβρίου 2016
 

Εκλεκτορικό Σώμα για την εκλογή ενός (1) Επίκουρου Καθηγητή στο
Γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία και Πολιτική.»

 
Α. Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος
Τακτικά μέλη

 1. Α. Ξεπαπαδέας, Καθηγητής
 2. Α. Φιλιππόπουλος, Καθηγητής (κατόπιν κληρώσεως)
 3. Μ. Κατσίμη, Αν. Καθηγήτρια
 4. Γ. Οικονομίδης, Αν. Καθηγητής
 5. Λ. Πεχλιβάνος,  μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής

Αναπληρωματικά μέλη (κατόπιν κληρώσεως)

 1. Απέργης Νικόλαος, Καθηγητής
 2. Γάτσιος Κων/νος, Καθηγητής
 3. Λουρή Ελένη, Καθηγήτρια
 4. Σακελλάρης Πλούταρχος , Καθηγητής
 5. Παντελίδης Παντελής, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά

 Β. Μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων του ιδίου  ή άλλου Α.ΕΙ (κατόπιν κληρώσεως)
Τακτικά μέλη

 1. Βασιλάτος Ευάγγελος
 2. Παλυβός Θεόδωρος, Καθηγητής
 3. Τζαβαλής Ηλίας, Καθηγητής
 4. Μπουρλάκης Κωνσταντίνος, Αν. Καθηγητής
 5. Καλαϊτζιδάκης, Παντελής, Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης
 6. Μakris Miltos, Professor University of Southampton

 Αναπληρωματικά μέλη

 1. Χριστόπουλος Δημήτριος , Καθηγητής Πάντειου Πανεπιστημίου
 2. Κατσουλάκος Ιωάννης, Καθηγητής
 3. Καπλάνογλου Γεωργία , Αν.Καθηγήτρια ΕΚΠΑ
 4. Γιανννέλης Δημήτριος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά
 5. Σαπουντζόγλου Γεράσιμος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 6. Βέττας Νικόλαος,  Καθηγητής

 
Ημερομηνία Συνεδρίασης  Εκλεκτορικού Σώματος για τον ορισμό  Τριμελούς Εισηγητικής  Επιτροπής: 12-1-2017
 
Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή
 
1. Ξεπαπαδέας Αναστάσιος, Καθηγητής
2. Μπουρλάκης Κωνσταντίνος, Αν. Καθηγητής
3. Οικονομίδης Γεώργιος, Αν. Καθηγητής
 
Ημερομηνία συνεδρίασης Συνέλευσης και Εκλεκτορικού για εκλογή υποψηφίου: 29-3-2017
 
Ονοματεπώνυμο εκλεγέντος:  Παντελής Καμμάς του Αντωνίου
 
Αριθμός παρόντων  μελών  εκλεκτορικού σώματος: δέκα (10)
 
Αριθμός απόντων μελών εκλεκτορικού σώματος: ένας (1)
 
Σύνολο θετικών ψήφων: δέκα (10)
 
 

ID: 
158