Διαδικασία μονιμοποίησης στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτικές Μέθοδοι για τη Διοίκηση των Επιχειρήσεων» Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ  ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Ημερομηνία κατάθεσης αίτησης μονιμοποίησης από τον κ. Παράσχο Μανιάτη του Θεοδώρου, Επίκ. Καθηγητή επί θητεία:  2432/20-7-2016

Ημερομηνία Συνεδρίασης της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος με θέμα «Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος, για τη μονιμοποίηση του Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία κ. Π. Μανιάτη, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτικές Μέθοδοι για τη Διοίκηση των Επιχειρήσεων»»:  4η /2016-17/14-12-2016

ΜΕΛΗ ΕΝΔΕΚΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

για τη Μονιμοποίηση στη βαθμίδα του Επίκ. Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Παπαδάκης Βασίλειος, Καθηγητής, ΟΠΑ, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα ΟΔΕ.
 2. Ιωαννίδης Αντώνιος, Επίκ. Καθηγητής, ΟΠΑ, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα ΟΔΕ.
 3. Κυριακίδου Ολυμπία, Επίκ. Καθηγήτρια, ΟΠΑ, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα ΟΔΕ.
 4. Σαλαβού Ελένη, Επίκ. Καθηγήτρια, ΟΠΑ, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα ΟΔΕ.
 5. Κουίκογλου Βασίλειος, Καθηγητής, Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Μούρτος Ιωάννης, Επίκ. Καθηγητής, ΟΠΑ, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα ΔΕΤ.
 2. Γεωργίου Ανδρέας, Καθηγητής, Παν/μιο Μακεδονίας, Τμήμα ΟΔΕ,
 3. Πραματάρη Αικατερίνη, Αναπλ. Καθηγήτρια, ΟΠΑ, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα ΔΕΤ.
 4. Σαμαράς Νικόλαος, Αναπλ. Καθηγητής, ΠΑ.ΜΑΚ., Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής.
 5. Ρεφενές Απόστολος, Καθηγητής, ΟΠΑ, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα ΔΕΤ.
 6. Ιωάννου Γεώργιος, Καθηγητής, ΟΠΑ, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα ΔΕΤ.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Κάπρος Σεραφείμ, Καθηγητής, Παν/μιο Αιγαίου, Σχολή Επιστημών της Διοίκησης, Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών.
 2. Δούμπος Μιχαήλ, Αναπλ. Καθηγητής, Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
 3. Ασημακόπουλος Νικήτας, Καθηγητής, ΠΑ.ΠΕΙ., Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Τμήμα Πληροφορικής.
 4. Trafalis Theodore, Καθηγητής, Oklahoma University,Ηνωμένες Πολιτείες School of Industrial &System Engineering, College of Engineering.
 5. Γιαννίκος Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής, Παν/μιο Πατρών, Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Ταραντίλης Χρήστος, Καθηγητής, ΟΠΑ, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα ΔΕΤ.
 2. Μουστάκης Βασίλειος, Καθηγητής, Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης.
 3. Νεάρχου Ανδρέας, Αναπλ. Καθηγητής, Παν/μιο Πτρών, Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.
 4. Ζαφειρόπουλος Κων/νος, Αναπλ. Καθηγητής, ΠΑ.ΜΑΚ., Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
 5. Λυμπερόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής, Παν/μιο Θεσσαλίας, Σχολή Πολυτεχνική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών.
 6. Σαρίμβεης Χαράλαμπος, Καθηγητής, ΕΜΠ, Τμήμα Χημικών Μηχανικών.

Η κα Πραματάρη Αικατερίνη, Αναπλ. Καθηγήτρια, του Τμήματος ΔΕΤ, τακτικό μέλος του εκλεκτορικού σώματος, θα βρίσκεται σε εκπαιδευτική άδεια από 1η Μαρτίου 2017 έως 31 Αυγούστου 2017, σύμφωνα με την απόφαση της 8ης /2015-16/11-5-2016 Συνέλευσης του Τμήματος ΔΕΤ και την απόφαση της 8ης /20-5-2016 Συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων και ως εκ τούτου δεν δύναται να μετέχει νομίμως στο εν λόγω εκλεκτορικό.

Ο Καθηγητής κ. Χρ. Ταραντίλης συμμετέχει ως πρώτο αναπληρωματικό μέλος.  Τα τακτικά μέλη του εκλεκτορικού σώματος διαμορφώνονται ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Παπαδάκης Βασίλειος, Καθηγητής, ΟΠΑ, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα ΟΔΕ.
 2. Ιωαννίδης Αντώνιος, Επίκ. Καθηγητής, ΟΠΑ, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα ΟΔΕ.
 3. Κυριακίδου Ολυμπία, Επίκ. Καθηγήτρια, ΟΠΑ, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα ΟΔΕ.
 4. Σαλαβού Ελένη, Επίκ. Καθηγήτρια, ΟΠΑ, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα ΟΔΕ.
 5. Κουίκογλου Βασίλειος, Καθηγητής, Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Μούρτος Ιωάννης, Επίκ. Καθηγητής, ΟΠΑ, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα ΔΕΤ.
 2. Γεωργίου Ανδρέας, Καθηγητής, Παν/μιο Μακεδονίας, Τμήμα ΟΔΕ,
 3. Σαμαράς Νικόλαος, Αναπλ. Καθηγητής, ΠΑ.ΜΑΚ., Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής.
 4. Ρεφενές Απόστολος, Καθηγητής, ΟΠΑ, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα ΔΕΤ.
 5. Ιωάννου Γεώργιος, Καθηγητής, ΟΠΑ, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα ΔΕΤ.
 6. Ταραντίλης Χρήστος, Καθηγητής, ΟΠΑ, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα ΔΕΤ

Ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων για τον ορισμό Προέδρου και Γραμματέα με τους αναπληρωτές τους:  5η/2016-17/19-12-2016

Ημερομηνία συνεδρίασης της Ενδεκαμελούς Επιτροπής Μονιμοποίησης (Εκλεκτορικού Σώματος) για τη συγκρότηση Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής : 7 Μαρτίου 2017

Η σύνθεση της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής έχει ως εξής:

Α/α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΝ/ΜΙΟ/ΣΧΟΛΗ /ΤΜΗΜΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΦΕΚ Διορισμού/

βιογραφικό

1

ΙΩΑΝΝΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΠΑ/ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

578/27-7-2009 τ.Γ'/http://www.aueb.gr/pages/cv/gr/1048.pdf

2

ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ/

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ/ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

814/31/8/2010 τ. Γ΄/

http://www.pem.tuc.gr/4699.html

3

ΜΟΥΡΤΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΟΠΑ/ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

829/16-8-2012 τ.Γ' ΜΟΝ: 386/26-04-2016 τ.Γ'/http://www.dmst.aueb.gr/Documents/Faculty/Mourtos_GR.pdf

ID: 
107