Διαδικασία πλήρωσης μιας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρήσεων» Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ, ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

 • Ημερομηνία Απόφασης Συγκλήτου ΟΠΑ: 3η Συνεδρίαση/7-4-2016.
 • Ημερομηνία απόφασης Συνέλευσης Τμήματος ΟΔΕ για ορισμό γνωστικού αντικειμένου: 8η/2015-16/27-6-2016.
 • ΦΕΚ Προκήρυξης της θέσης:Αριθμ. 5098/ΦΕΚ 922-28-9-2016 τ. Γ΄.
 • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 5-12-2016.
 • Κωδικός Ανάρτησης θέσης στο Απέλλα:00001555755.

Υποψηφιότητες:

 1. ΗΛΙΑΣ  ΚΑΠΟΥΤΣΗΣ του Κων/νου,  
 2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΙΣΜΥΡΛΗΣ του Χριστόδουλου, 
 3. ΘΩΜΑΣ ΤΣΑΛΗΣ του Αλκιβιάδη, 
 4. ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Ζώη,
 5. ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΒΔΟΥΛΑΣ του Ευαγγέλου,
 6. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  Γ.  ΡΗΓΑΤΟΣ του Γεωργίου,
 7. ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ του Γεωργίου, 
 8. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΚΩΤΣΙΟΣ του Σωτηρίου,
 9. ΑΡΕΤΗ ΓΚΥΠΑΛΗ του Σπυρίδωνος.
 • Ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων για τη συγκρότηση Ενδεκαμελούς Εκλεκτορικού Σώματος:4η/2016-17/14-12-2016.

ΜΕΛΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ  ΣΩΜΑΤΟΣ

για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκ. Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Παπαδάκης Βασίλειος, Καθηγητής, ΟΠΑ, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα ΟΔΕ.
 2. Πανηγυράκης Γεώργιος, Καθηγητής, ΟΠΑ, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα ΟΔΕ.
 3. Ιωαννίδης Αντώνιος, Επίκ. Καθηγητής, ΟΠΑ, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα ΟΔΕ.
 4. Κυριακίδου Ολυμπία, Επίκ. Καθηγητής, ΟΠΑ, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα ΟΔΕ.
 5. Σαλαβού Ελένη, Επίκ. Καθηγητής, ΟΠΑ, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα ΟΔΕ.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Andriopoulos Costas, Καθηγητής, City University of London, Cass Business School, Management.
 2. Bουδούρη Ειρήνη, Αναπλ. Καθηγητής, ΟΠΑ, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα ΔΕΤ.
 3. Βούζας Φώτιος, Αναπλ. Καθηγητής, ΠΑ.ΜΑΚ., Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα ΟΔΕ.
 4. Carayanis Elias, Καθηγητής George Washington University Ηνωμένες Πολιτείες, Department of Information Systems & Technology Management, School of Business.
 5. Γεωργόπουλος Νικόλαος, Καθηγητής, ΠΑ.ΠΕΙ., Σχολή Οικονομικών Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα ΟΔΕ.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Κτιστάκη Σταυρούλα, Καθηγητής, Πάντειο Παν/μιο, Σχολή Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης.
 2. Σαρρή Αικατερίνη, Καθηγητής, ΠΑ. ΜΑΚ., Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών, Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών.
 3. Πολλάλης Ιωάννης, Καθηγητής, ΠΑ.ΠΕΙ., Σχολή Οικονομικών Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης.
 4. Λυμπεράκη Αντιγόνη, Καθηγητής, Πάντειο Παν/μιο, Σχολή Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης.
 5. Βακόλα Μαρία, Αναπλ. Καθηγητής, ΟΠΑ, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα Μ&Ε.
 6. Δημητριάδη Ζωή, Καθηγητής, ΠΑ.ΜΑΚ., Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα ΟΔΕ.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Νικολάου Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής, ΟΠΑ, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα ΔΕΤ.
 2. Κωνσταντέλου Αθανασία, Αναπλ. Καθηγητής, Παν/μιο Αιγαίου, Σχολή Επιστημών της Διοίκησης, Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης.
 3. Χατζημανώλης Αθανάσιος, Καθηγητής, European University of Cyprus, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων.
 4. Μιχιώτης Αθανάσιος, Καθηγητής, ΕΑΠ, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών.
 5. Χατζής Ανδρέας, Καθηγητής, European University of Cyprus, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων.
 6. Μπιτζένης Αριστείδης, Αναπλ. Καθηγητής, ΠΑ.ΜΑΚ., Σχολή Κοινωνικών Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών.

 • Ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων για τον ορισμό Προέδρου και Γραμματέα με τους αναπληρωτές τους:5η/2016-17/19-12-2016.

ID: 
108