Πού μπορεί να μείνει κάποιος αν επισκεφτεί το Τμήμα Πληροφορικής του Ο.Π.Α;

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Πληροφορικής) βρίσκεται κοντά στο πεδίο του Άρεως (Πατησίων 76). Πολύ κοντά μπορείτε να μείνετε: