Πράξη ανασυγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών.