Πράξη Πρύτανη Ανασυγκρότησης Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του ΟΠΑ