Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΟΠΑ τη λίστα κατάταξης Eduniversal

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΟΠΑ καταλαμβάνουν για άλλη μία χρονιά κορυφαίες θέσεις σε διεθνές επίπεδο στη λίστα κατάταξης Eduniversal!

Άλλη μία σημαντική διάκριση έρχεται να προστεθεί στα επιτεύγματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών! Στη διεθνή λίστα κατάταξης Eduniversal, ανακοινώθηκαν για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 τα καλύτερα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), όπου το ΟΠΑ κατέλαβε και πάλι κορυφαίες θέσεις. Αξιολογήθηκαν περισσότερα από 12.000 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε 31 επιστημονικά πεδία. Η τελική κατάταξη καθορίστηκε μέσω μιας παγκόσμιας έρευνας (Best Masters Survey) στην οποία συμμετείχαν 5000 στελέχη πανεπιστημιακών ιδρυμάτων υπεύθυνα για την αποδοχή διεθνών φοιτητών, 800.000 φοιτητές και πάνω από 10.000 εκπρόσωποι ακαδημαϊκών ιδρυμάτων από 154 χώρες. Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε περιλαμβάνει κριτήρια, όπως η φήμη του Προγράμματος, οι προοπτικές απασχόλησης των τελειοφοίτων, καθώς και το επίπεδο ικανοποίησής τους.

Συγκεκριμένα, δεκατέσσερα (14) ΠΜΣ του ΟΠΑ κατέλαβαν εξαιρετικά υψηλές θέσεις στο επιστημονικό τους πεδίο. Τα περισσότερα από αυτά βελτίωσαν τη σειρά κατάταξή τους στη σχετική λίστα σε σχέση με τα δύο προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη.

Ο ακόλουθος πίνακας απεικονίζει τις κατατάξεις των ΠΜΣ του ΟΠΑ των τριών τελευταίων ακαδημαϊκών ετών.

Κατάταξη

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

2015/16
Θέση
Θεματική Ενότητα

2014/15
Θέση
Θεματική Ενότητα

2013/14
Θέση
Θεματική Ενότητα

TOP 50
Παγκόσμια Κατάταξη
Global ranking

Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

8η θέση
Arts and Cultural Management

8η θέση
Arts and Cultural Management

14η θέση
Arts and Cultural Management

TOP 100
Παγκόσμια Κατάταξη
Global ranking

Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

27η θέση
E-Business

30η θέση
E-Business

30η θέση
E-Business

Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών με έμφαση στις Στρατηγικές Αποφάσεις (μερικής φοίτησης)

60η θέση
Financial Markets

51η θέση
Financial Markets

95η θέση
Financial Markets

TOP 200
Κατάταξη στη Δυτική Ευρώπη
Regional ranking within the 9 geographical zones

Διοικητικής των Επιχειρήσεων με διεθνή προσανατολισμό 
(Master in Business Administration International - MBA International)

13η θέση
International Management

12η θέση
International Management

13η θέση
International Management

Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

15η θέση
Human Resources Management

13η θέση
Human Resources Management

13η θέση
Human Resources Management

Διοίκησης Υπηρεσιών (πλήρους φοίτησης)

14η θέση
General Management

15η θέση
General Management

Μη συμμετοχή στη λίστα κατάταξης

Δημόσιας Πολιτικής και Διοίκησης

16η θέση
Public Administration / Management

17η θέση
Public Administration / Management

23η θέση
Public Administration / Management

Διοίκησης Επιχειρήσεων: MBA (πλήρους φοίτησης)

19η θέση
MBA full time

20η θέση
MBA full time

Μη συμμετοχή στη λίστα κατάταξης

Επιστήμης των Υπολογιστών

16η θέση
Information 
Systems 
Management

21η θέση
Information Systems Management

Μη συμμετοχή στη λίστα κατάταξης

Marketing & Communication, Specialization in International Marketing (πλήρους φοίτησης)

21η θέση
Marketing

22η θέση
Marketing

46η θέση
Marketing

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

27η θέση
Accounting and Auditing

30η θέση
Accounting and Auditing

35η θέση
Accounting and Auditing

Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (πλήρους φοίτησης)

28η θέση
Communications

31η θέση
Communications

Μη συμμετοχή στη λίστα κατάταξης

Διοίκησης Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA)

31η θέση
Executive MBA & MBA part time

33η θέση
Executive MBA & MBA part time

Μη συμμετοχή στη λίστα κατάταξης

Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

30η θέση
Economics

37η θέση
Economics

44η θέση
Economics