Σε ποιο επιστημονικό πεδίο του μηχανογραφικού δελτίου κατατάσσεται το Τμήμα σας;

Το Τμήμα μας, όσον αφορά στις εισαγωγικές εξετάσεις, ανήκει στα κοινά Τμήματα του 2oυ και 4ου επιστημονικών πεδίων (Τεχνολογικής Κατεύθυνσης).