Τιμητική διάκριση

Τιμητική διάκριση στον Καθηγητή κ. Γιώργο Μπάλτα και την Επίκουρη Καθηγήτρια κυρία Ολίβια Κυριακίδου από το Yale School of Management και το The Aspen Institute Business & Society Program
Ο Καθηγητής κ. Γιώργος Μπάλτας του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας και η Επίκουρη Καθηγήτρια κυρία Ολίβια Κυριακίδου του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων έλαβαν τιμητική διάκριση από το Yale School of Management και το The Aspen Institute Business & Society Program, σύμφωνα με την επίσημη επιστολή που απέστειλε ο Διευθυντής του Aspen Institute Business & Society Program Prof. Justin Goldbach στον Διευθυντή του ΜΒΑ Καθηγητή κ. Γιώργο Κουρέτα.

Η διάκριση αυτή εντάσσεται στο Faculty Microgrant Program που καθιέρωσε το Yale School of Management και το The Aspen Institute Business & Society Program στο πλαίσιο του διεθνούς διαγωνισμού περίπτωσης The Aspen Institute's 2015 Business & Society International MBA Case Competition, ο οποίος πραγματοποιήθηκε την Άνοιξη 2015. Στόχος του συγκεκριμένου διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της καινοτομίας σε συνδυασμό με την εταιρική κερδοφορία και τη θετική επίδραση στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Tο MBA του ΟΠΑ ήταν ένα από τα 25 MBA που επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν. Οι φοιτητές των συγκεκριμένων προγραμμάτων ΜΒΑ κλήθηκαν να αναλύσουν μία απόλυτα καινούργια μελέτη περίπτωσης, την οποία διαμόρφωσε το Yale School of Management και η οποία απαιτούσε να μελετηθεί σε βάθος ο θετικός ρόλος τον οποίο μπορεί να έχει δυνητικά στην κοινωνία μία επιχείρηση, η οποία διοικείται σωστά.

Προκειμένου να υπάρξει διάχυση της συγκεκριμένης περίπτωσης, καθώς και των απαντήσεων οι οποίες προτάθηκαν από τις διαγωνιζόμενες ομάδες σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών, μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, το Yale School of Management και το The Aspen Institute Business & Society Program καθιέρωσαν το Faculty Microgrant Program, το οποίο αφορά στην απονομή βραβείου σε 5 μέλη διδακτικού προσωπικού από τα 25 ΜΒΑ τα οποία συμμετείχαν στον διαγωνισμό. Ο σκοπός των συγκεκριμένων βραβείων είναι η επιβράβευση των επιλεγέντων μελών για την προσπάθεια που θα καταβάλλουν και τον χρόνο που θα χρειαστούν για να διαμορφώσουν τον καλύτερο τρόπο ενσωμάτωσης της μελέτης περίπτωσης στα αντίστοιχα μαθήματα του προγράμματος ΜΒΑ.

Ο Καθηγητής κ. Γιώργος Μπάλτας και η Επίκουρη Καθηγήτρια κυρία Ολίβια Κυριακίδου είναι δύο από τα πέντε μέλη διδακτικού προσωπικού τα οποία επιλέχθηκαν για την Τιμητική Διάκριση και το χρηματικό Βραβείο από τα 25 ΜΒΑ. Η επιλογή έγινε από κοινή επιτροπή του Yale School of Management και του The Aspen Institute Business & Society Program και τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν τον Ιούνιο 2015. Η τελετή απον