Δια-Πανεπιστημιακο προγράμμα Επιχειρηματικότητας IDEA - Innovation Design & Entrepreneurial Action program του Κέντρου Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας – ACEin

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στον τέταρτο κύκλο διεξαγωγής  του Δια-Πανεπιστημιακού  προγράμματος Επιχειρηματικότητας  IDEA - Innovation Design & Entrepreneurial Action program που συντονίζει το Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας – ACEin του Πανεπιστημίου μας. 

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να δώσει σε εσάς την ευκαιρία να αναπτύξετε τις απαραίτητες δεξιότητες ενός σύγχρονου επιχειρηματία. Παράλληλα, το πρόγραμμα στοχεύει στη  μετατροπή του ΟΠΑ σε κέντρο αριστείας στο χώρο της επιχειρηματικότητας.

To πρόγραμμα θα είναι δια-τμηματικό, δηλαδή θα λάβουν μέρος φοιτητές από όλα τα τμήματα του ΟΠΑ αλλά και, για πρώτη φορά φέτος, θα λάβουν μέρος φοιτητές από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 31 Οκτωβριου 2022 και θα ολοκληρωθεί  στις 12 Νοεμβρίου 2022.

Η επιλογή των φοιτητών θα γίνει βάση αίτησης/ερωτηματολογίου που μπορείτε να βρείτε εδώ. Η διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης διαρκεί περίπου 20 λεπτά. 

Στο σύνολο θα επιλεγούν περίπου 50 προπτυχιακοί φοιτητές και στη συνέχεια θα δημιουργηθούν μεικτές Δια – Πανεπιστημιακές επιχειρηματικές ομάδες.

Για την συμμετοχή σας στο πρόγραμμα είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της προαναφερθείσας ηλεκτρονικής αίτησης μέχρι τη Τετάρτη 26.10.2022, στις 23.59

Παρακαλούμε πριν από τη συμπλήρωση της εν λόγω  αίτησης, ενημερωθείτε σχετικά με το αναλυτικό πρόγραμμα που μπορείτε να βρείτε εδώ, έτσι ώστε να είστε βέβαιοι ότι μπορείτε να ανταποκριθείτε σε αυτό το χρονοδιάγραμμα.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή/και απορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την οργανωτική ομάδα του Προγράμματος IDEA στη διεύθυνση: idea@acein.aueb.gr