Περιβαλλοντική μελέτη επί του πάρκου Ριζάρη

Η παρούσα Μελέτη αφορά  στην εκπόνηση περιβαλλοντικής μελέτης επί του πάρκου Ριζάρη.

Στο πλαίσιο κατασκευής της νέας γραμμής 4 του μετρό στην Αθήνα, θα κατασκευασθεί νέος σταθμός «Ευαγγελισμός» εντός του πάρκου Ριζάρη, πλησίον της οδού Ριζάρη, σε σημείο του πάρκου επί του οποίου βρίσκεται πλήθος φυτών και δένδρων.

Συγκεκριμένα, η Μελέτη έχει ως αντικείμενο τον προσδιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων  σε περίπτωση κοπής των δένδρων στο πάρκο Ριζάρη, τη ζημία από την απώλεια των οικοσυστημικών υπηρεσιών των δένδρων, όπως ενδεικτικά, σε επίπεδο δέσμευσης άνθρακα και απελευθέρωσης οξυγόνου από τα δέντρα. Η μεθοδολογία θα ακολουθηθεί ονομάζεται «benefit transfer valuation» και βασίζεται στην ανάλυση προ-υπαρχουσών μελετών επί των οικοσυστημικών υπηρεσιών των δένδρων.

Συμμετέχει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με Επιστημονικό υπεύθυνο την Καθηγήτρια Φοίβη Κουντούρη 

 Διάρκεια : 28 Ιουλίου 2022 – 30 Σεπτέμβριου 2022

 Προϋπολογισμός:  € 8000

 Χρηματοδότης: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ

 Ανάδοχος: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών