Β' ΚΥΚΛΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών πλήρους φοίτησης «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ/BUSINESS ECONOMICS WITH ANALYTICS» ανακοινώνει την έναρξη του 2ου κύκλου υποβολής αιτήσεων για το ακαδ. έτος  σπουδών 2020-2021 στο διάστημα από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020 έως τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020. Κατά τα λοιπά ισχύει η δημοσιευμένη Προκήρυξη υποβολής αιτήσεων.