Πανδημία και ψηφιακή προσαρμογή: τηλεργασία & τηλεκπαίδευση

Πανδημία και ψηφιακή προσαρμογή

Η επιτάχυνση της διαδικασίας ψηφιοποίησης διοικητικών πρακτικών και η θετική στάση των εργαζομένων έναντι των ψηφιακών λύσεων που έμαθαν μέσα στην πανδημία, καθώς και τη διείσδυση της ηλεκτρονικής μάθησης, τόσο στην εταιρικά οργανωμένη εκπαίδευση, όσο και, κυρίως, στην αυτενέργεια ανάπτυξης, πέραν των στενών ορίων της θέσης εργασίας, επιβεβαιώθηκαν σε έρευνα του Εργαστηρίου ΔΑΔ (στοιχεία Δεκ.2020)