Έρευνα για τη ΔΑΔ στις ΜΜΕ

Ξεκίνησε η συγκέντρωση των στοιχείων για την έρευνα HRMinSMEs! Αν ασχολείστε με τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού σε εταιρία με έως 200 εργαζομένους, μπορείτε να συμπληρώσετε το σχετικό ερωτηματολόγιο και να μας το στείλετε στο hrmlab@aueb.gr. Εναλλακτικά, μπορείτε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο διαδικτυακά στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://auebhrmlab.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_9BtFOffgqQLTE4S.

Μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα, θα λάβετε τη συγκεντρωτική έκθεση των ευρημάτων, για την πρακτική ΔΑΔ στις ΜΜΕ στην Ελλάδα.