Εκδήλωση «Greece into the European Union» σε συνεργασία με το Université Paris-Dauphine’s (Μάρτιος 2022)

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, σε συνεργασία με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «International Economics Expertise» του Πανεπιστημίου Université Paris-Dauphine’s, διοργάνωσε την εκδήλωση με θέμα «Greece into the European Union», την Τρίτη 22 Μαρτίου στο κτίριο της οδού Τροίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Περισσότερα