Πράξη Πρύτανη για τη συγκρότηση της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Πράξη Πρύτανη για τη συγκρότηση της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ακαδημαϊκού έτους 2021-2022