Σεμινάριο προετοιμασίας πρακτικής άσκησης

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης ΟΠΑ διοργανώνουν σεμινάριο προετοιμασίας για όσους φοιτητές θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης κατά την χειμερινή περίοδο 2017.
 
Ημερομηνία: Τρίτη 26 ή Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017 (επιλέγετε μόνο μία ημέρα)
Τόπος Διεξαγωγής: Αίθουσα Δ12, κτίριο επί της οδού Δεριγνύ 12, 1ος όροφος (επάνω από ΕΛΤΑ)
Ώρες: 11.00 – 14.30 (Απαραίτητο να βρίσκεστε στην αίθουσα 15’ πριν την έναρξη του σεμιναρίου)
 
Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι προαιρετική αλλά κρίνεται αναγκαία η παρακολούθησή του.
 
Θεματολογία Σεμιναρίου:

  • Ενημέρωση για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ
  • Ολοκληρωμένο Βιογραφικό Σημείωμα
  • Συνέντευξη επιλογής – τεχνικές έκφρασης & πρωτόκολλο συμπεριφοράς
  • Ομαλή & αποτελεσματική ένταξη στο εργασιακό περιβάλλον

Σημείωση: Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο είναι απαραίτητο να έχουν μαζί τους εκτυπωμένο το έγγραφο «Βιογραφικό Σημείωμα» καθώς και το προσωπικό τους βιογραφικό σημείωμα.
Οι αιτήσεις συμμετοχής για το σεμινάριο γίνονται ηλεκτρονικά έως και την Κυριακή 24/09/2017. Θα λάβετε επιβεβαιωτικό μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τη Δευτέρα 25/9 από το γραφείο μας.
 
Στοιχεία Επικοινωνίας Υπευθύνων Πρακτικής Άσκησης:

  • Τμήμα Πληροφορικής: Ελευθερία Νυφλή, enifli@aueb.gr, 210- 8203815
  • Τμήμα Στατιστικής: Αγγελική Παναγιωτίδου, apan@aueb.gr, 210- 8203825