Υποτροφίες Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το ίδρυμα Στρατηγός Μιχαήλ Αρναούτης προκηρύσσει την απονομή υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης ή της Βορείου Αμερικής) για το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019 στους τομείς:

 1. Electrical and Computer Engineering, περιλαμβάνει τους ακόλουθες περιοχές εξειδίκευσης:
  • Programming/ Hardware
  • Telecommunications
  • Energy
  • Electronics
 2. Biomedical Engineering
 3. Informatics
 4. Artificial Intelligence

 Όλα τα υπόλοιπα επιστημονικά πεδία δε θα ληφθούν υπόψη, παρακαλούμε να μην στείλετε την αίτησή σας, εάν σχεδιάζετε να σπουδάσετε σε κάποιον άλλο κλάδο.

Η υποτροφία απονέμεται σε πτυχιούχους ελληνικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους στους κλάδους αυτούς με διάκριση (βαθμός πτυχίου “Άριστα” ή “Λίαν Καλώς” σε περίπτωση μη εμφάνισης αριστούχων). Απαραίτητη η άρτια γνώση της γλώσσας στην οποία θα σπουδάσετε. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν άτομα έως 30 ετών. Αποκλείονται οι υποψήφιοι που έχουν λάβει υποτροφία από άλλη πηγή.

Η υποτροφία ανέρχεται σε 6.000 Ευρώ ετησίως και μπορεί να καλύψει έως και δύο έτη (το δεύτερο έτος θα εξαρτηθεί από το διαθέσιμο κεφάλαιο).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση, η φόρμα της οποίας βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.arnaoutisfoundation.com. Οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρωθούν στην Αγγλική γλώσσα, και να ΦΤΑΣΟΥΝ με e-mail στην κ. Αρναούτη μέχρι τα μεσάνυχτα της 7ης Μαρτίου 2018 τοπική ώρα Λονδίνου. Αιτήσεις που θα φτάσουν μετά από αυτή την ημερομηνία ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός από e-mail δε θα ληφθούν υπόψη. Αρχεία .zip δε θα γίνουν αποδεκτά.

Ο πρώτος κύκλος συνεντεύξεων θα γίνει μέσω Skype στις 21 και 22 Απριλίου και οι επιλεγμένοι υποψήφιοι θα περάσουν από συνέντευξη με την κ. Αρναούτη και ένα μέλος της Επιτροπής στην Αθήνα στις 26 και 27 Μαϊου 2018.

Παρακαλούμε να στείλετε την αίτησή σας στην κυρία Αρναούτη στο e-mail: nathene@nathenelawyer.co.uk

Λίστα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση με φωτογραφία
 2. Συστατικές επιστολές (θα πρέπει να σταλούν απ'ευθείας στην κ Αρναούτη και είναι δική σας ευθύνη να ελέγξετε ότι έχουν σταλεί και παραληφθεί. Μη ολοκληρωμένες αιτήσεις δε θα ληφθούν υπόψην).
 3. Αναλυτικές βαθμολογίες των προπτυχιακών σπουδών
 4. Βιογραφικό σημείωμα