Λειτουργία CSLabs στην περίοδο της Εξεταστικής

Κατά την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2018 τα Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Πληροφορικής (cslab1 και cslab2) θα λειτουργήσουν σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα.