Διακρίσεις ερευνητικών έργων στην περιοχή της ενέργειας

Πρόσφατα έλαβαν σημαντικές διακρίσεις δύο ερευνητικά έργα Ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, στην περιοχή της ενέργειας και των ευφυών ενεργειακών πλεγμάτων (smart energy grids), στα οποία συμμετέχει η ερευνητική ομάδα «Οικονομικών των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών» (Services, Technologies and Ecοnomics – STEcon - http://stecon.cs.aueb.gr) του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με επικεφαλής τον Καθηγητή Γεώργιο Δ. Σταμούλη
Συγκεκριμένα:

  • Το έργο Horizon 2020 WiseGRID (https://www.wisegrid.eu/) βραβεύθηκε σε ειδική τελετή στην Κοπεγχάγη στις 24 Μαΐου 2018 με το βραβείο “Good practice of the year award - Technology and Design category” από τον οργανισμό Renewable Grid Initiative.  Το ίδιο έργο βραβεύθηκε επίσης στα πλαίσια του EU Sustainable Energy Week της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα βραβεία Επιχειρηματικότητας (Business) από τους κριτές του συνεδρίου και “Citizens award” από το κοινό.  
  • Το έργο Horizon 2020 NobelGrid (http://nobelgrid.eu/) έλαβε το βραβείο “Global Entreps Award 2018 ‘Affordable and Clean Energy – Retail Market’ ” από τον οργανισμό Entreps (http://www.entreps.org/) με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η απονομή εγένετο στις Βρυξέλλες στις 18 Ιουνίου 2018, στα πλαίσια του #5Gcitizens event (http://5gcitizens.com).

Τα δύο αυτά έργα στοχεύουν στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αποτίμηση καινοτόμων εργαλείων και υπηρεσιών για όλους τους φορείς που συμμετέχουν στην αναδυόμενη αλυσίδα αξίας την ενέργειας, ώστε να καταστήσουν τα νέα ευφυή ενεργειακά πλέγματα πιο οικολογικά, αποδοτικά, ασφαλή, και δημοκρατικά, και να οδηγήσουν σε πιο χαμηλές τιμές της ενέργειας για τους τελικούς καταναλωτές. Και τα δύο έργα συντονίζονται από την ισπανική εταιρεία ETRA (http://www.grupoetra.com/en/) και σε αυτά συμμετέχουν, εκτός του ΟΠΑ, συνολικά άνω των ερευνητικών οργανισμών και 30 εταιρειών όπως το SICS Σουηδίας, Fraunhofer Γερμανίας, Αustrian Ιnstitute of Τechnology, ASM Terni Ιταλίας, το Πανεπιστήμιο του Manchester, Ecopower Βελγίου, Varta Γερμανίας, καθώς και οι  Ελληνικοί φορείες: ΕΠΙΣΕΥ, Φυσικό Αέριο Αττικής, Ενεργειακό Γραφείο Αιγίου και ΔΕΔΔΗΕ.