Αποτελέσματα ΠΑΔ Ι και ΙΙ

Η Επιτροπή του Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης ανακοίνωσε τα ποτελέσματα για την ΠΑΔ Ι και ΙΙ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.