ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ειδικά για τις ανάγκες των Π.Μ.Σ., το Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί σε νέο σύγχρονο κτήριο επί των οδών Ευελπίδων 47 & Λευκάδος 33.
Περιλαμβάνει 22 χώρους διδασκαλίας κατάλληλα εξοπλισμένους με σύγχρονα μέσα διδασκαλίας (προβολικό οροφής, υψηλής ταχύτητας σύνδεση στο internet) συνολικής χωρητικότητας 1120 ατόμων για διδασκαλία και 560 ατόμων για εξετάσεις.

Τα μαθήματα των Π.Μ.Σ. του Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών πραγματοποιούνται στο κτήριο της οδού Ευελπίδων, ενώ η Γραμματεία στεγάζεται στον 6ο όροφο | Γραφείο 605.