Στοχοθεσία

Περισσότερες Πληροφορίες για τη Στοχοθεσία του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής μπορείτε να βρείτε εδώ.