Εκπρόθεσμες Δηλώσεις Μαθημάτων

Εφιστάται η προσοχή στους φοιτητές ότι οφείλουν να τηρούν τις προθεσμίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Δήλωσης Επιλογής Μαθημάτων οι οποίες ορίζονται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του πανεπιστημίου.

Η Συνέλευση του Τμήματος έχει λάβει απόφαση να απορρίπτονται όλες οι Εκπρόθεσμες Δηλώσεις μαθημάτων, συνεπώς οι φοιτητές είναι υπεύθυνοι για τη σωστή και έγκαιρη υποβολή της Δήλωσής τους.

Από τη Γραμματεία