Διάκριση Καθηγητών

Μεγάλη επιτυχία για το επιστημονικό δυναμικό του ΟΠΑ, του οποίου 12 Καθηγήτριες και Καθηγητές συγκαταλέγονται στους κορυφαίους σε όλον τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και 4 του Τμήματος Πληροφορικής

H κατάταξη των επιστημόνων έγινε με βάση την έρευνα «Data for Updated science-wide author databases of standardized citation indicators» 2020, που δημοσιεύτηκε από ομάδα Καθηγητών του Stanford University της Αμερικής και αναφέρεται στους κορυφαίους επιστήμονες βάσει του επιστημονικού τους έργου το 2019.

Η αξιολόγηση βασίστηκε στον αντίκτυπο του ερευνητικού τους έργου τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και συγκεκριμένα στις αναφορές που έλαβαν σύμφωνα με τη βάση δεδομένων Scopus σε ένα σύνολο 22 επιστημονικών πεδίων και 176 υπο-πεδίων. Οι ερευνητές που συμπεριλαμβάνονται στις λίστες (161.441) θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 5 δημοσιεύσεις.

Τα 4 μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που συμπεριλαμβάνονται στη λίστα με τους κορυφαίους επιστήμονες είναι: 

Αναφερόμενος στο γεγονός, ο Πρύτανης του ΟΠΑ, Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης, δήλωσε: «Οι διεθνείς μας διακρίσεις, αλλά και η διαρκώς αυξανόμενη εξωστρέφειά μας, αναδεικνύουν τις μεγάλες δυνατότητες των επιστημόνων μας και το σημαντικό ερευνητικό έργο που παραγάγουμε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αυτά εντάσσονται στην αποστολή και τις αξίες μας  ως Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και αυτές τις αξίες οφείλουμε να μεταλαμπαδεύσουμε στους φοιτητές μας. Πολλά συγχαρητήρια στις Καθηγήτριες και τους Καθηγητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών».

Για περισσότερες πληροφορίες: https://data.mendeley.com/datasets/btchxktzyw/2