2η Ερευνητική Ημερίδα Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας

Στις 2 και 3 Δεκεμβρίου 2020 διεξήχθη διαδικτυακά, λόγω των συνθηκών πανδημίας, η 2η Ερευνητική Ημερίδα της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας (ΣΕΤΠ), του ΟΠΑ στην οποία ανήκουν το Τμήμα Πληροφορικής και το Τμήμα Στατιστικής. Η 1η αντίστοιχη ημερίδα είχε διεξαχθεί τον Απρίλιο 2019 με ομιλίες αρκετών καθηγητών των δύο Τμημάτων. Η πρόσφατη ημερίδα είχε ως αντικείμενο την διδακτορική έρευνα της ΣΕΤΠ. Συγκεκριμένα, δόθηκαν ομιλίες από 8 υποψηφίους διδάκτορες κάθε Τμήματος σε θεματικές περιοχές αιχμής διεθνώς. Οι ομιλητές του  Τμήματος Πληροφορικής παρουσίασαν την έρευνα τους σε θέματα διαχείρισης και ανάλυσης μεγάλων δεδομένων, επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, συστημάτων παροχής συστάσεων, οικονομικών των υπολογιστικών νεφών, βελτιστοποίησης φωτισμού και ποιότητας εμπειρίας μουσικής. Οι ομιλητές του  Τμήματος Στατιστικής παρουσίασαν την έρευνα τους σε στατιστικά θέματα για την πανδημία CoVid-19, σε μπεϋζιανά υποδείγματα και εφαρμογές τους, σε υποδείγματα Μαρκοβιανών αλυσίδων και εφαρμογές τους κτλ. Όλες οι ομιλίες είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και κατέδειξαν το πολύ υψηλό επίπεδο των διδακτορικών σπουδών της Σχολής.

Στο τέλος της ημερίδας έγινε συζήτηση σχετικά με τις διάφορες πτυχές της εκπόνησης διδακτορικού και τις μετέπειτα προοπτικές ερευνητικής σταδιοδρομίας. Τις σχετικές εισηγήσεις έκαναν για το Τμήμα Πληροφορικής ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ.Ι. Κουτσόπουλος και ο απόφοιτος του διδακτορικού προγράμματος Δρ. Α. Κωστόπουλος (Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης, ΟΤΕ), και για το Τμήμα Στατιστικής ο Επίκουρος Καθηγητής κ.Ν. Δεμίρης και η απόφοιτος του διδακτορικού προγράμματος Δρ. Σ.Βιτωράτου (Λέκτορας Ψυχομετρίας, King College). Στο πάνελ αυτό συμμετείχαν επίσης η Πρόεδρος του  Τμήματος Πληροφορικής Καθηγήτρια κ.Β.Καλογεράκη, ο Πρόεδρος του  Τμήματος Στατιστικής Καθηγητής κ.Ι.Ντζούφρας, και ο Κοσμήτορας της ΣΕΤΠ Καθηγητής κ. Γ.Σταμούλης, ως συντονιστής.

Η συμμετοχή στην ημερίδα ήταν ευρύτατη. Συγκεκριμένα, την ημερίδα παρακολούθησαν συνολικά 145 συμμετέχοντες, εκ των οποίων 109 συνδέθηκαν την πρώτη ημέρα και 95 την δεύτερη ημέρα.