Ίδρυση-Κανονισμός

  • Πράξη ίδρυσης και τροποποιήσεις αυτής, του Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά / MSc in Applied Economics and Finance
  • Κανονισμός Λειτουργίας και τροποποιήσεις αυτού, του Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά / MSc in Applied Economics and Finance