ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ | ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2021 – 2022

     

Υποτροφίες Εταιρείας Διανομής Αερίου Αττικής Α.Ε.

για Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2021 – 2022
 

Η Εταιρείας Διανομής Αερίου Αττικής (ΕΔΑΑ), στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που υλοποιεί για την υποστήριξη της νέας γενιάς και της εκπαιδευτικής κοινότητας, χορηγεί υποτροφίες σε φοιτητές/φοιτήτριες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.  

Οι Υποτροφίες της Εταιρείας Διανομής Αερίου Αττικής (ΕΔΑΑ), για τους φοιτητές σειράς εισαγωγής 2021 πλήρους φοίτησης, βάσει ακαδημαϊκής επίδοσης κατά την διάρκεια των σπουδών τους, απονέμονται ως κάτωθι:                                                        

→ ΠΜΣ «Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές»
1. ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ με Μ.Ο.: 9.40 (εννέα και σαράντα εκατοστά)
2. ΚΑΤΣΑΓΟΥΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με Μ.Ο.: 9.32 (εννέα και τριάντα δύο εκατοστά)


* Για το ΠΜΣ ΟΔΕΑ μερικής φοίτησης οι Υποτροφίες θα ανακοινωθούν με την ολοκλήρωση του β’ εξαμήνου του ακαδ. έτους 2022-23.