Συνεργαζόμενοι ερευνητές

Διδάκτορες που συνεργάζονται ερευνητικά με το Εργαστήριο:

Δρ. Κωνσταντίνα Γεωργίου- https://scholar.google.gr/citations?user=_x9ywFAAAAAJ&hl=el&oi=ao

Δρ. Ειρήνη Τσαχουρίδη-  https://www.aueb.gr/en/faculty_page/tsachouridi-irene

Δρ. Νίκος Πάχος- https://www.tudelft.nl/en/tpm/about-the-faculty/departments/values-technology-and-innovation/people/lecturers/dr-n-nikos-pahos/