Υποψήφιοι Διδάκτορες

Τρέχουσα διδακτορική έρευνα

Υποψήφιος Διδάκτορας Τίτλος Επιβλ. Καθηγ. Έναρξη
Βέρα Λαζανάκη «Αιτίες και Επιπτώσεις της Διαπροσωπικής Σύγκρουσης στο Χώρο Εργασίας: μια Έρευνα Ημερολογίου» ("Antecedents and Consequences of Interpersona conflict at workplace: a diary study") Μ. Βακόλα 2015
Εύη Μπλίκα The Impact of Human Recourses Management Practices on Innovation and Organizational Performance in Small and Medium Enterprises in the European Union ("Το Αντίκτυπο των Πρακτικών Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στην Καινοτομία και την Οργανωσιακή Απόδοση στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση") Λ. Παναγιωτοπούλου 2018
Παυλάκου Ευγενία Η Θετική Οργανωσιακή Συμπεριφορά και η Εκπαίδευση στις Συμποριφορικές Δεξιότητες (The Positive Organizational Behavior and the Education in Behavioural Skills) Λ. Παναγιωτοπούλου 2019
Τσαχάλη Μαρήλια Collective Learning Processes as a Means for Developing Sense of Coherence ("Οι Διαδικασίες Συλλογικής Μάθησης ως Μέσο για την Ανάπτυξη Αισθήματος Συνοχής") Ε. Νικάνδρου 2018
Χαντζή Αναστασία Η συμβολή των υψηλών ποιότητας συνδέσεων στη δημιουργία ανθεκτικότητας και υψηλής απόδοσης στην ομάδα (The role of high -quality connections in creating team resilience and performance) Ε. Νικάνδρου 2022
Χουσμεκερίδου Ραφαηλία HR Analytics Ε. Γαλανάκη 2021