• Ελληνικά
  • English

Εργαστήριο Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού- Δ.Α.Δ

Το εργαστήριο

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού!

Νέα

  • Έρευνα Πρακτικών Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού 2021

    Ξεκίνησε η συγκέντρωση στοιχείων για τις πρακτικές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελλάδα για το 2021. Η έρευνα αποτελεί μέρος της μακροχρόνιας έρευνας Cranet, η οποία καλύπτει τις πρακτικές ΔΑΔ σε 45 χώρες από το 1993 έως σήμερα. Απευθύνεται στους υπεύθυνους Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Αν ασχολείστε με τη ΔΑΔ και θέλετε να λάβετε αποτελέσματα, αρκεί να συμπληρώσετε το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο εδώ, ή να συμπληρώσετε και να στείλετε στο hrmlab@aueb.gr τη σχετική φόρμα.

  • Πανδημία και ψηφιακή προσαρμογή
    Πανδημία και ψηφιακή προσαρμογή: τηλεργασία & τηλεκπαίδευση

     Η επιτάχυνση της διαδικασίας ψηφιοποίησης διοικητικών πρακτικών και η θετική στάση των εργαζομένων έναντι των ψηφιακών λύσεων που έμαθαν μέσα στην πανδημία, καθώς και τη διείσδυση της ηλεκτρονικής μάθησης, τόσο στην εταιρικά οργανωμένη εκπαίδευση, όσο και, κυρίως, στην αυτενέργεια ανάπτυξης, πέραν των στενών ορίων της θέσης εργασίας, επιβεβαιώθηκαν σε έρευνα του Εργαστηρίου ΔΑΔ (στοιχεία Δεκ.2020)