Νέα

 • Έρευνα για τη ΔΑΔ στις ΜΜΕ

  Ξεκίνησε η συγκέντρωση των στοιχείων για την έρευνα HRMinSMEs! Αν ασχολείστε με τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού σε εταιρία με έως 200 εργαζομένους, μπορείτε να συμπληρώσετε το σχετικό ερωτηματολόγιο και να μας το στείλετε στο hrmlab@aueb.gr. Εναλλακτικά, μπορείτε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο διαδικτυακά στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://auebhrmlab.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_9BtFOffgqQLTE4S.

  Μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα, θα λάβετε τη συγκεντρωτική έκθεση των ευρημάτων, για την πρακτική ΔΑΔ στις ΜΜΕ στην Ελλάδα.

 • Έρευνα Πρακτικών Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού 2021

  Ξεκίνησε η συγκέντρωση στοιχείων για τις πρακτικές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελλάδα για το 2021. Η έρευνα αποτελεί μέρος της μακροχρόνιας έρευνας Cranet, η οποία καλύπτει τις πρακτικές ΔΑΔ σε 45 χώρες από το 1993 έως σήμερα. Απευθύνεται στους υπεύθυνους Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Αν ασχολείστε με τη ΔΑΔ και θέλετε να λάβετε αποτελέσματα, αρκεί να συμπληρώσετε το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο εδώ,

  https://auebhrmlab.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_9BtFOffgqQLTE4S.

  Μετά το πέρας της έρευνας θα λάβετε τα συγκεντρωτικά στοιχεία για τη ΔΑΔ στην Ελλάδα.

 • Πανδημία και ψηφιακή προσαρμογή
  Πανδημία και ψηφιακή προσαρμογή: τηλεργασία & τηλεκπαίδευση

   Η επιτάχυνση της διαδικασίας ψηφιοποίησης διοικητικών πρακτικών και η θετική στάση των εργαζομένων έναντι των ψηφιακών λύσεων που έμαθαν μέσα στην πανδημία, καθώς και τη διείσδυση της ηλεκτρονικής μάθησης, τόσο στην εταιρικά οργανωμένη εκπαίδευση, όσο και, κυρίως, στην αυτενέργεια ανάπτυξης, πέραν των στενών ορίων της θέσης εργασίας, επιβεβαιώθηκαν σε έρευνα του Εργαστηρίου ΔΑΔ (στοιχεία Δεκ.2020)