Έρευνα Cranet

Στις αρχές της δεκαετίας του ‘90 μια ομάδα Πανεπιστημίων από διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκίνησε να ερευνήσει την τότε επικρατούσα  κατάσταση στις πρακτικές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) στις μεσαίες και μεγαλύτερες επιχειρήσεις του ιδιωτικού κυρίως τομέα. Η έρευνα ονομάστηκε CRANET, γιατί συντονιστής ανέλαβε το  Πανεπιστήμιο  του Cranfield, ενώ για λογαριασμό της Ελλάδας το έργο ανέλαβε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με την επιστημονική επιμέλεια της Ομότιμης πλέον Καθηγήτριας Νάνσυ Παπαλεξανδρή. Από τότε πέρασαν 25 χρόνια και πολλές νέες χώρες μπήκαν στην έρευνα η οποία επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα σε 45 διαφορετικές χώρες και θεωρείται από τις εγκυρότερες πηγές πληροφόρησης σχετικά με τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού διεθνώς. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο https://cranet.la.psu.edu/ .

Αποτελέσματα των ερευνών CRANET για την Ελλάδα έχουν δημοσιευτεί ως άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή ως κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους, ως εξής:

Apospori, E., Nikandrou, I., Brewster, C., & Papalexandris, N. (2008). HRM and organizational performance in northern and southern Europe. International Journal of Human Resource Management, 19(7), 1187-1207. doi: 10.1080/09585190802109788
Apospori, E., & Papalexandris, N. (2008). HRM: CONVERGENCE, DIVERGENCE, OR A MIDDLE OF THE ROAD (MOR) APPROACH? Academy of Management Annual Meeting Proceedings, 2008(1), 1-6. doi: 10.5465/AMBPP.2008.33649812
Chytiri, A. (2015). Human resource management and organizational performance–reconsidering the relationship. Unpublished doctoral dissertation). Athens University of Economics and Business, Athens.
Farndale, E., Nikandrou, I., & Panayotopoulou, L. (2018). Recruitment and selection in context Handbook of Research on Comparative Human Resource Management: Edward Elgar Publishing.
Galanaki, E. (2020). A hidden deterioration in equal pay achievements? Gender in Management: An International Journal.
Galanaki, E., Lazazzara, A., & Parry, E. (2019). A cross-national analysis of e-HRM configurations: integrating the information technology and HRM perspectives Organizing for Digital Innovation (pp. 261-276): Springer.
Galanaki, E., & Papalexandris, N. (2005). Outsourcing of Human Resource Management Services in Greece. International Journal of Manpower, 26(4), 382-396.
Galanaki, E., & Papalexandris, N. (2007). Internationalization as a determining factor of HRM outsourcing. International Journal of Human Resource Management, 18(8), 1557-1567. doi: 10.1080/09585190701502687
Lazazzara, A., & Galanaki, E. (2018). E-HRM adoption and usage: a cross-national analysis of enabling factors Digital Technology and Organizational Change (pp. 125-140): Springer.
Nikandrou, F., Apospori, E., & Papalexandris, N. (2005). Changes in HRM in Europe: A longitudinal comparative study among 18 European countries. Journal of European Industrial Training, 29(7), 541-560. doi: 10.1108/03090590510621045
Nikandrou, I., Apospori, E., Panayotopoulou, L., Stavrou, E. T., & Papalexandris, N. (2008). Training and firm performance in Europe: the impact of national and organizational characteristics. International Journal of Human Resource Management, 19(11), 2057-2078. doi: 10.1080/09585190802404304
Nikandrou, I., Apospori, E., Panayotopoulou, L., Stavrou, E. T., & Papalexandris, N. (2008). Training and firm performance in Europe: the impact of national and organizational characteristics. The International Journal of Human Resource Management, 19(11), 2057-2078.
Nikandrou, I., Apospori, E., & Papalexandris, N. (2008). Organisational training and development in the European context: a longitudinal comparative study among 18 European countries. European Journal of International Management, 2(3), 309-332.
Nikandrou, I., Campos, E., Cunha, R., & Papalexandris, N. (2006). HRM and organizational performance: Universal and contextual evidence. Managing Human Resources in Europe, 177-198.
Nikandrou, I., & Papalexandris, N. (2007). The impact of M&A experience on strategic HRM practices and organisational effectiveness: evidence from Greek firms. Human Resource Management Journal, 17(2), 155-177. doi: 10.1111/j.1748-8583.2007.00031.x
Panayotopoulou, L., Galanaki, E., & Papalexandris, N. (2010). Adoption of electronic systems in HRM: Is national background of the firm relevant? New Technology, Work and Employment, 25(3), 253-269.
Panayotopoulou, L., Nikandrou, I., & Papalexandris, N. (2010). The choice between internalization and externalization of employment and its impact on firm performance: evidence from five south-eastern European countries. International Journal of Human Resource Management, 21(14), 2547-2567. doi: 10.1080/09585192.2010.523574
Papalexandris, N. (1994). Human Resource Management in Greece. . In C. Brewster & A. Hegewisch (Eds.), European Developments in Human Resource Management: Kogan Page.
Papalexandris, N. (1996). Downsizing and Outplacement: the Role of Human Resource Management. International Journal of Human Resource Management, 7(3).
Papalexandris, N. (1997). Flexible Working Patterns: Towards Reconciliation of Family & Work. Employee Relations, 19.
Papalexandris, N. (2000). Flexible Working Patterns. In C. Brewster, W. Mayrhofer & M. Morley (Eds.), New Challenges for European Human Resource Management: Macmillan Press.
Papalexandris, N., & Chalikias, J. (2002). Changes in training, performance management and communication issues among Greek firms in the 1990s: intercountry and intracountry comparisons. Journal of European Industrial Training, 26(7), 342-352. doi: 10.1108/03090590210432697
Papalexandris, N., & Kramar, R. (2000). Flexible Working Patterns: Towards Reconciliation of Family & Work. Employee Relations, 19(342-352).
Papalexandris, N., & Panayotopoulou, L. (2003). Creating Synergies in HRM: The Role of Line Managers. EBS Review(17), 18-24.
Papalexandris, N., & Panayotopoulou, L. (2004). Exploring the mutual interaction of societal culture and human resource management practices: Evidence from 19 countries. Employee Relations, 26(5), 495-509. doi: 10.1108/01425450410550473
Papalexandris, N., & Panayotopoulou, L. (2005). Exploring the partnership between line managers and HRM in Greece. Journal of European Industrial Training, 29(4), 281-291. doi: 10.1108/03090590510597133
Papalexandris, N., & Stavrou-Costea, E. (2004). Human resource management in the Southeastern Mediterranean corner of Europe: The Case of Italy, Greece and Cyprus: Elsevier Butterworth-Heinemann.
Stavrou-Costea, E., & Papalexandris, N. (2016). Mediterranean HRM: KEy trends and Challenges: Routledge.

Επίσης, έχουν δημοσιευτεί τα βιβλία:

  • Παπαλεξανδρή, Ν., Γαλανάκη, Ε. και Παναγιωτοπούλου, Λ. (2016) «25 χρόνια έρευνας στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελλάδα και την Ευρώπη: Τάσεις, συγκρίσεις, προτάσεις», Αθήνα, Εκδόσεις Μπένου, also available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2873465

  • Παπαλεξανδρή, Ν., Γαλανάκη, Ε. και Παναγιωτοπούλου, Λ. (2012) «Συγκριτική Έρευνα στις Πρακτικές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελλάδα και την Ευρώπη», Αθήνα, Εκδόσεις Μπένου

  • Παπαλεξανδρή, Ν., Γαλανάκη, Ε. και Παναγιωτοπούλου, Λ. (2008) «Συγκριτική Έρευνα στις Πρακτικές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελλάδα και την Ευρώπη», Αθήνα, Εκδόσεις Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

  • Παπαλεξανδρή, Ν., Χαλκιάς Ι. και Παναγιωτοπούλου, Λ.(2001) "Συγκριτική Έρευνα στις Πρακτικές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση", των Ν. Παπαλεξανδρή, Γ. Χαλικιά, Λ. Παναγιωτοπούλου (2001, Αθήνα, Εκδόσεις Μπένου)