Συνεργασίες

Το Εργαστήριο ΔΑΔ , μέσω των μελών του, έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών, σε διάφορα επίπεδα, με διεθνείς και εγχώριους επιστημονικούς φορείς στον ευρύτερο χώρο της ΔΑΔ. Ενδεικτικά αναφέρονται:

Επίσης, τα μέλη του εργαστηρίου έχουν συνεργαστεί στις έρευνές τους με ερευνητές από πάμπολα πανεπιστήμια, κυρίως του εξωτερικού. Παράλληλα, ερευνητές του εργαστηρίου έχουν φιλοξενηθεί για την έρευνά τους σε άλλα Πανεπιστήμια  και αντίστοιχα ξένοι ερευνητές έχουν φιλοξενηθεί και δουλέψει ως επισκέπτες για μικρά διαστήματα στο εργαστήριο.