Διδάσκοντες

  Καθηγητές 

Καρλής Δημήτριος

Καθηγητής στο Τμήμα Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)

Υποχρεωτικά Μαθήματα: Στατιστική στην Επιχειρηματική Αναλυτική ΙI, Επιχειρηματική Αναλυτική - Πρακτική ΙΙ

Μάθημα Επιλογής: Προχωρημένα θέματα Στατιστικής

Βιογραφικό: Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

https://pages.aueb.gr/users/kotidis/pic.jpg

Κωτίδης Ιωάννης

Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)

Υποχρεωτικό Μάθημα:  Εξόρυξη Μεγάλων Δεδομένων

Βιογραφικό: Περισσότερες πληροφρίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Μήτρου Λίλιαν

Καθηγήτρια στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Υποχρεωτικό Μάθημα:  Διοίκηση και Ιδιωτικότητα στην Επιχειρηματική Αναλυτική

Βιογραφικό: Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ .

ΝΤΖΟΥΦΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ντζούφρας Ιωάννης

Καθηγητής στο Τμήμα Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)

Υποχρεωτικό Μάθημα:  Στατιστική στην Επιχειρηματική Αναλυτική Ι

Βιογραφικό: Περισσότερες πληροφρίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Πουλυμενάκου Αγγελική

Καθηγήτρια στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)

Υποχρεωτικό Μάθημα: Πληροφοριακά Συστήματα και Διοίκηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών 

Βιογραφικό: Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Πραματάρη Αικατερίνη

Καθηγήτρια στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)

Υποχρεωτικό Μάθημα: Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Βιογραφικό: Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Διομήδης Σπινέλλης: Οικοσελίδα

Σπινέλλης Διομήδης

Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)

Υποχρεωτικό Μάθημα: Συστήματα Διαχείρισης Μεγάλων Δεδομένων και Αρχιτεκτονικές

Βιογραφικό: Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Χατζηαντωνίου Δαμιανός

Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)

Υποχρεωτικά Μαθήματα: Διαχείριση Δεδομένων και Επιχειρηματική Ευφυΐα, Μελέτες Περίπτωσης Επιχειρηματικής Αναλυτικής

Βιογραφικό: Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

  Αναπληρωτές Καθηγητές

Λουρίδας Παναγιώτης

Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)

Υποχρεωτικό Μάθημα: Επιχειρηματική Αναλυτική - Πρακτική Ι

Βιογραφικό: Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

ΤΣΙΑΜΥΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τσιαμυρτζής Παναγιώτης

Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) και Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνείο του Μιλάνου, Ιταλία

Υποχρεωτικό Μάθημα: Στατιστική στην Επιχειρηματική Αναλυτική Ι

Βιογραφικό: Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

  Επίκουροι Καθηγητές

Ζαχαριάδης Εμμανουήλ

Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)

Υποχρεωτικό Μάθημα:  Μεγάλης Κλίμακας Βελτιστοποίηση

Βιογραφικό: Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παπασταμούλης Παναγιώτης

Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)

Υποχρεωτικό Μάθημα: Στατιστική στην Επιχειρηματική Αναλυτική ΙI

Βιογραφικό: Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό

Παπακωνσταντινοπούλου Αικατερίνη

Μέλος ΕΔΙΠ στο Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)

Υποχρεωτικό Μάθημα Ανάλυση Κοινωνικών δικτύων

Βιογραφικό: Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

  Εξωτερικοί Συνεργάτες

Παπαγεωργίου Χαρίλαος

Ερευνητής Α', Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά

Υποχρεωτικό Μάθημα: Μηχανική Μάθηση και Αναλυτική Περιεχομένου

Βιογραφικό: Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Γιώργος Παπαστεφανάτος

Παπαστεφανάτος Γεώργιος

Ερευνητής Β', Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά

Μάθημα Επιλογής: Προχωρημένα Θέματα Μηχανικής Δεδομένων

Βιογραφικό: Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Μανώλης Τερροβίτης

Τερροβίτης Εμμανουήλ

Ερευνητής Β', Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά

Υποχρεωτικό Μάθημα:  Διοίκηση και Ιδιωτικότητα στην Επιχειρηματική Αναλυτική

Βιογραφικό: Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.