Σκοπός

Σκοπός του Π.Μ.Σ. στην Επιχειρηματική Αναλυτική είναι να προετοιμάσει στελέχη που θα μπορούν να συνδυάζουν με τον καλύτερο τρόπο γνώσεις στη διοίκηση επιχειρήσεων, τεχνικές ανάλυσης και διαχείρισης δεδομένων, και αναλυτικά εργαλεία βασισμένα στη στατιστική και επιχειρησιακή έρευνα, με σκοπό τη βέλτιστη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Δηλαδή, να μπορούν να χειριστούν τις πληροφορίες ενός γρήγορα και συνεχώς μεταβαλλόμενου κόσμου, πλούσιου σε δεδομένα, με έναν τρόπο ευέλικτο, αποδοτικό και αποτελεσματικό για το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται.