Καριέρα

Το ΠΜΣ προσανατολίζεται ιδιαιτέρως στην ανάπτυξη στρατηγικών εταιρικών συνεργασιών και στη σύνδεση του προγράμματος με την αγορά εργασίας μέσω της ενεργής συμμετοχής μεγάλων εταιριών από το χώρο των analytics στη διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών του ΠΜΣ σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες της αγοράς, μέσω της διασύνδεσης των φοιτητών του προγράμματος με σύγχρονα εργαλεία πάνω σε analytics, μέσω του προγράμματος της πρακτικής άσκησης και της έρευνας πεδίου (Field Study Project) σε συνεργασία με εταιρίες του χώρου, μέσω παρουσιάσεων στους φοιτητές πραγματικών εφαρμογών επιχειρηματικής αναλυτικής σε κάθετους τομείς της οικονομίας πχ τηλεπικοινωνίες, τραπεζική, λιανικό εμπόριο, υπηρεσίες υγείας, ενέργεια, χρηματοοικονομικά, ανθρώπινοι πόροι, κ.ά.

Απόφοιτοι του προγράμματος:

  • απασχολούνται σε μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
  • συνεχίζουν για διδακτορικές σπουδές σε διεθνώς αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια για να στελεχώσουν αργότερα πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα.