Σε ποιούς απευθύνεται

Το πρόγραμμα αναζητά ικανά άτομα με αυτό-παρακίνηση και ισχυρές ποσοτικές δεξιότητες. Για να υποβάλουν αίτηση στο πρόγραμμα Master of Science in Business Analytics, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πτυχίο πανεπιστημίου. Θα ληφθούν υπόψη όλοι οι τομείς, αλλά η διοικητική επιστήμη, η διοίκηση επιχειρήσεων, τα μαθηματικά, η φυσική, η στατιστική, η μηχανική και η επιστήμη των υπολογιστών φαίνονται φυσικά κατάλληλα για το πρόγραμμα. Συστήνεται ισχυρά η ύπαρξη ορισμένων γνώσεων αναφορικά με τις βασικές έννοιες της πληροφορικής, όπως βασικός προγραμματισμός. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι που δεν διαθέτουν τέτοιες δεξιότητες συνιστάται να έχουν ολοκληρώσει σχετικά ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα πριν από τη συνέντευξη.

Ο φοιτητικός πληθυσμός αναμένεται να είναι προσανατολισμένος περισσότερο είτε προς την τεχνολογία είτε προς τις επιχειρήσεις. Αυτή είναι μια πρόκληση (να επιτευχθεί μια καλή ισορροπία μεταξύ των δύο) αλλά, ταυτόχρονα, και μια ευκαιρία (να μαθαίνουν ο ένας από τον άλλον).

Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδείξει ακαδημαϊκή επιτυχία, όπως αποδεικνύεται από τους βαθμούς τους στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα. Η διαδικασία εισαγωγής είναι σχολαστική και επιλεκτική και λαμβάνειν υπόψιν τις δεξιότητες, τις ικανότητες και τα επιτεύγματα του υποψηφίου στο σύνολό τους.

Οι απαιτήσεις για αίτηση περιλαμβάνουν πτυχίο, συστατικές επιστολές και επάρκεια στην αγγλική γλώσσα. Οι βαθμολογίες GRE ή GMAT προτείνονται έντονα μόνο για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης. Προτιμάται η εργασιακή εμπειρία, αλλά δεν απαιτείται για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης.