Ποιά μαθήματα προσφέρει το Τμήμα σε φοιτητές Erasmus

Τα διδασκόμενα μαθήματα (στην αγγλική γλώσσα) που έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν οι φοιτητές Erasmus στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας είναι τα ακόλουθα:

Χειμερινό Εξάμηνο

  1. Modern Enterprise Information Systems (Γ. Ιωάννου)
  2. Managerial Decision Making (M. Κρητικός)
  3. Management of Information Systems (Α. Πουλυμενάκου)
  4. Innovation in Organizations Knowledge, Creativity and the Processes of Innovation (E. Soderquist)
  5. Information Resource Management (Ν. Πουλούδη)

Εαρινό Εξάμηνο

  1. Production and Operations Management (Γ. Ιωάννου)
  2. Applied Software Engineering (Δ. Σπινέλλης)

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του προγράμματος στο τμήμα μας (2002-σήμερα) έλαβαν μέρος 758 φοιτητές του ΔΕΤ. Οι φοιτητές αυτοί παρέμειναν για ένα εξάμηνο ή ένα ολόκληρο ακαδημαϊκό έτος με επιτυχή αποτελέσματα στις σπουδές τους & επέστρεψαν στο Πανεπιστήμιο με άριστες εντυπώσεις από την εμπειρία τους.

2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010
Φοιτητές στο εξωτερικό 2 10 29 18 31 22 32 29
Φοιτητές από το εξωτερικό 0 5 19 16 21 24 28 43
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Φοιτητές στο εξωτερικό 22 31 54 40 42 50 37 44
Φοιτητές από το εξωτερικό 25 17 22 32 33 49 47 48
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Φοιτητές στο εξωτερικό 53 62 5 51 48 46
Φοιτητές από το εξωτερικό 47 61 56 62 58 71